Panjang GC= 221a10\xb2-6\xb2 = 221a64= 8 , Panjang EG= 221aGH\xb2+EH\xb2, = 221a144+36, = 221a180= 221a36.5 = 6221a5, Bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang, maka Luas bidang diagonalnya adalah : , Luas = p xl , = EG. GC, = 6221a5.8 = 48221a5 cm\xb2, Semoga membantu 🙂 ,
,
AC\xb2 = AB\xb2 + BC\xb2, AC\xb2= 12\xb2 + 6\xb2, AC\xb2 = 144 + 36, AC =221a180, AC = 6221a5 cm, Luas ACGE = AC\xd7 CG, = 6221a5\xd7 221aBG\xb2 – BC\xb2, = 6221a5\xd7 221a10\xb2 – 6\xb2, = 6221a5\xd7 8, = 48221a5, Jadi, luas bidang diagonal ACGE = 48221a5 cm\xb2