2)sebuah benda beratnya 200 N akan diletakan di atas meja.Bila tekanan pada meja itu tidak boleh melebihi 200 N/m² ,maka luas maksimum permukaan benda itu adalah…………….m²


1. w=1/2xmxv^2
w=1/2×0,15x(20)^2
w=30 joule