Apa ciri khas rumah adat riau yang bernama selasoh jatuh kembar?


Cirikhas:Ruangan terdiri dari :ruangan besar untuk tempat tidur. ruangan bersila, anjungan dan dapur, serta balai adatCorak rumah berasal dari alam baik itu flora, fauna, dan angkasa serta bentuk wajik, dan kaligrafi Al Quran.
,
Corak dasar Melayu Riau umumnya bersumber dari alam, yakni terdiri atas
flora, fauna, dan benda-benda angkasa. Benda-benda itulah yang
direka-reka dalam bentuk-bentuk tertentu, baik menurut bentuk asalnya
seperti bunga kundur, bunga hutan, maupun dalam bentuk yang sudah
diabstrakkan atau dimodifikasi sehingga tak lagi menampakkan wujud
asalnya, tetapi hanya menggunakan namanya saja seperti itik pulang
petang, semut beriring, dan lebah bergantung.,