Apa definisi gaya 1 newton ?


Benda akan tetap diam bila tidak ada gaya yang bergerak terhadap benda itu
,
“Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol,maka
benda yang mula2 diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak
lurus beraturan akan tetap lurus beraturan”,