Apa hubungan istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan  


Kelas xi, sejarah, pengaruh islam, Hubungan tersebut berupa pendanaan pendidikan serta tenaga pengajar (ulama) bahkan dari manca negara., Penjabaran:, Kita tahu bahwa sejak masa kerajaan Samudera Pasai, Malaka, Aceh, Banten dll. Pusat kerajaan atau kota raja tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan namun juga pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Tujuanya, para siswa kelak akan menjadi penurus yang akan mengganti peran pendahulu terutama dalam bidang pemerintahan., Pendidikan yang berlangsung di kota raja dilakukan di mesjid-mesjid kesultanan yang berada di kota raja. Keberadaan mesjid ini sangat bergantung pada kebijakan sultan baik dalam pendanaan serta pengankatan tenaga pengajar yakni para alim-ulama. Para pengajar sendiri dalam hirarki kerajaan ditempatkan sebagai pejabat-pejabat negara. Pengajaran ini dimanfaatkan oleh keluarga raja serta pejabat negara untuk menimba ilmu sebagai bekal untuk hari esok. Sebab mereka akan menjadi penerus selanjtnya. Namun demikian, keberadaan lembaga pendidikan ini juga disediakan bagi orang muslim yang hendak menuntut ilmu agama. Sebab dengan demikian raja dapat mengambil manfaat karena para murid tersebut akan memilii hubungan khusus sehingga dapat memperluas jaringan diplomasi kerajaan.,