Apa latar belakang terjadinya perang salib pertama ?


1. Faktor agama, Direbutnya Baitul Maqdis (471 H) oleh Dinasti Seljuk dari kekuasaan
Fathimiyah yang berkedudukan di Mesir menyebabkan kaum Kristen
merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya., 2.Faktor politik, Kekalahan Byzantium (Constantinople/Istambul) di Manzikart pada tahun
1071 M, dan jatuhnya Asia kecil dibawah kekuasaan Saljuk telah mendorong
Kaisar Alexius I Comneus (kaisar Constantinople) untuk meminta bantuan
Paus Urbanus II, dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di
daerah-daerah pendudukan Dinasti Saljuk, 3. Faktor Sosial ekonomi, Semenjak abad ke X, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di
laut tengah, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa
terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka mempunyai
rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu.,