Apa saja macam – macam zina ?


Adalah berbicara,zina hati adalah berangan-angan dan berkeingnanan,kemudian kemaluan yang akan membenarkannya atau menolaknya,201d (HR Bukhari).Macam-Macam Zinaa. Zina al-lamamZina ain (zina mata) yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang.Zina qolbi (zina hati) yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senag kepadanya.Zina lisan (zina ucapan) yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanyaZina yadin (zina tangan) yaitu memegang tuuh lawan jenis dengan perasaan senag kepadanyaB. Zina Luar Luar Al-Lamam (Zina Yang Sebenarnya)Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri, hukumannya adalah dirajam sampai mati.Zina gairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri, hukumannya adalah didera sebanyak 100X dengan menggunakan rotan.
,
Sebenarnya zinah itu banyak, seluruh anggota tubuh kita bisa melakukan zina. mulai dari yg mendekati zina, yaitu : 201czina mata201d, 201czina lisan201d, dan 201czina hati201d itu tergolong 201cmendekati zina201d.
Namun, disamping tiga macam 201czina kecil201d ini, masih ada banyak jenis aktivitas
201cmendekati zina201d lainnya, seperti 2018zina tangan2019, 2018zina kaki2019, 2018zina bibir2019, dan
2018zina-zina bagian tubuh lainnya2019, kecuali alat kelamin. (Kalau bersetubuh
menggunakan alat kelamin, maka ini bukan lagi 201cmendekati zina201d, melainkan sudah
benar-benar berzina.)., ^_^