b). keliling lingkaran tersebut. tolong yaa penting jawab pake caranya terimakasih sebelum nya :)


Untuk mencari BD pakai pitagoras, maka : BD\xb2 = AD\xb2 + AB\xb2, BD =221a16\xb2 + 12\xb2, BD =221a256 + 144, BD =221a400, BD = 20, untuk keliling rumusnya klo gk slah (pi xd), maka : 22/7 atau 3,14 x 20 = 62,8