Cara mencari dilatasi gimana??


A. Dilatasi dengan pusat O(0, 0) dan faktor skala k, Rumus = A (a, b), ” ~> A (ka, kb)”, b. Dilatasi dengan pusat P (x, y) dan faktor skala k, Rumus = A (a, b), u” ~>A (x + k (a – x), y +k (b -y))
“,
Misalnya :, “pada suatu dilatasi segiempat PQRS dengan P(3,1) Q(6,1) R(6,7)”, “pada suatu dilatasi segiempat PQRS dengan P(3,1) Q(6,1) R(6,7)”, “dipetakkan kesegi empat P(7,3) Q(8,3) S(7,5)”, TENTUKAN KOORDINAT PUSAT DAN FAKTOR SKALA DILATASI ITU !,