Cara perkenalan pakai bahasa krama???


, , saking Allah SWT. dalah Dewi artosipun
keberuntungan (rejeki). Sahingga artosipun nama kawula punika anak ingkang miyos
sempurna saking gusti Allah SWT. dalah beto keberuntungan (rejeki). Kawula miyos
ing Grobogan, 15 Januari punika anak
pambarep saking Bapa Sujono dalah Ibu Endang Purwaningsih. Kawula sakluarga
manetep wonten Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Kagayuhan kawula
puniko saget dados guru ingkang sae (professional) dalah saget berguna kagem
masyarakat. Alasan kawula mlebet wonten program studi PGSD meniko sampun
diarahaken dalah bapa supoyo dados guru ingkang saget nerusaken profesinipun
Bapa ugi kawula saget dadosaken putra 2013 putri bangsa niki nggadahi kemampuan 2013
kemampuan ingkang sae saking pituturipun utawi tingkah laku nipun. Motto hidup
ingkang dados semangat kawulo punika pantang menyerah dalah terus berusaha
dados tiyang ingkang sae.,
,
Assalamualikum wr. wb , Sugeng enjing. nami kula dimas allaam . ,