Contoh teks protokol?


Assalamu2019alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi rabbil 2018aalamiin wabihi nasta2019inu 2018ala umuri dunya waddin wa2019ala aalihi wasohbihi ajma2019in. Rabbishrohli shadri wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqohu qouli. Amma ba2019du.sSugrining puji mangga urang sanggakeun ka Allah SWT. Anjeuna anu parantos maparin kani2019matan ka urang sadaya, anu tangtosna oge hamo tiasa kaetang sareng kawincik, jalaran ku sakitu seueurna. Shalawat miwah salam mugia tetep langgeng ngocor ka jungjunan alam, habibana wa nabiyana Muhammad SAW.
,
,
Upacara Pengibaran Bendera Merah PutihHari ______ tanggal ______ tahun ______ segera dimulai.
, Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upara dipimpin oleh pemimpinbarisan yang paling kanan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpinupacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks Pancasila, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Pembacaan doa. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upcara bahwa upcara telah selesaidilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dimpimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pengumuman-pengumuman. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara,