Fungsi y=(a+1)x^2+2ax+(a-2). senantiasa bernilai positif untuk . . .


= (2a)^2-4 (a+1)(a-2) = 0, 4a^2 – 4 (a^2-a-2)=0, 4a^2 – 4a^2+4a+8=0, 4a+8 = 0, a = -2, batas -2, positif untuk x>2 dan x<-2