Hubungan kesuburan tanah dengan warna dan bahan kandungannya


Semakin gelap warna tanah semakin tinggi kandungan bahan organiknya…dan semakin tinggi kandungan organiknya maka unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang ditanam akan terpenuhi.