Jelaskan tentang pasal 28e ayat 3 dalam kehidupan sehari hari


Setiap orang berhak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,
,
Setiap orang berhak ataskebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat.(pasal 28E ayat 3). maksudnya : setiap orang bebasberserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya tanpa ada paksaan dari orang lain