jieun balesna surat keur ka nina mulyani atawa ka ganjar kurnia sakumaha anu aya dina conto di luhur pilih wae salah sahiji naha hidep rek nempatkeun diri jadi dewi fitriani atawa lingga rahadian. kakak bagi orang sunda tolong dong di jawab saya bukan asli bandung


Bikin balasnya untuk ke nina mulyani atau ke ganjar kurnia segimana yang ada di contoh di atas pilih salah satu kenapa hidep ingin menempatkan diri jadi dewi fitriani atau lingga rahadian. Semoga membantu^^