KPK dari 7, 6, dan 4 adalah


7 =1 x 7, 6 = 2 x 3, 4 = 2\xb2, KPK = 1 x 2\xb2 x 3 x 7, = 1 x 4 x 3 x 7, = 84,
,
7 = 1 X 7
6 = 2 X 3
4 =2 pangkat 2
Dalam mencari kpk diambil nilai yang mempunyai pangkat terbesar.. Apabila nilai nya ada yang tdk sama tetapi,dibawa saja!
Jadi, KPK nya = 1 \xd7 2 pangkat2 \xd7 3 \xd7 7
=1\xd74\xd73\xd77 = 84