masyarakat


Bekerja bakti , mengadakan perlombaan kerja sama tim ,
,
keluarga : membantu ibu, ayah dan saudara
sekolah : berkerja sama dalam senyelesaikan masalah
masyarakat : mengikuti karang taruna, kumpulan remaja masjid dll