Nb: dengan alasannya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih :) (y)


Perhatikan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur serta kecenderungan untuk menjadi ion agar tercapai keadaan oktet (stabil), 20812082A = 2 . 8 . 2 21d2 melepas 2 elektron terluar sehingga menjadi ion A\xb2207a, , 2089B= 2 . 721d2 menangkap 1 elektron sehingga menjadi ion B207b,