perbandingan tinggi badan santi dan sangkala adalah 3 : 4 jika tinggi badan sangkala 160 cm, selisih tinggi badan sangkala dan santi adalah.


Tinggi santi: 3/4\xd7160=120
selisih: 160-120=40
jadikan yg terbaik
,
3/4\xd7160=120
selsih=160-120=40 cm