Persamaan kuadrat x2-mx-2=0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Jika x1=1 maka nilai m adalah


, \xb2, x\xb2-mx-2=0, Maka : a= 1 ; b = -m ; c = -2, Maka :, x2081 + x2082 = -b/a, 21d2x2081 + x2082 = m/1, 21d2x2081 + x2082 = m……….(1), x2081.x2082 = c/a, 21d2x2081.x2082 = -2/1, 21d2x2081.x2082 = -2………….(2), Jadi Untuk Nilai x2082 subtitusi nilai x2081 = 1 ke persamaan 2 :, x2081.x2082 = -2, 21d2x2081.x2082 = -2, 21d2 1.×2082 = -2, 21d2x2082 = -2/1 = -2, Maka Untuk nilai m :, x2081 + x2082 = m, 21d2 1 – 2 = m, 21d2 m = – 1,