Sebutkan 10 contoh cacandran! sebutkan 10 contoh motto!  


Cacandran hartina panataan kana pasipatan tempat, anu sabr\xe9han mah siga nujum (ramalan). Pasipatan tempat anu ditataan t\xe9a henteu di\xe9br\xe9hkeun sac\xe9r\xe9w\xe9lna, tapi r\xe9r\xe9ana disalindungkeun atawa disindirkeun. Cacandran og\xe9 mangrupa bagian tina itungan palintangan k\xe9n\xe9h.laporkan!,