terdapat akulturasi kebudayaan antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. apa maksud akulturasi kebudayaan ?


Alkulturasi budaya adalah proses pencampuran budaya di sertai dengan budaya baru tetapi tidak menghilangkan budaya yg lama ,
,
Alkulturasi kebudayaan adalahproses sosial yang timbul apabila suatu kelompok dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur2kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan lokal itu sendiri, semoga membantu,klik jawaban terbaik yaa