TOLONG DIJAWAB YA……


1. keluarga rasul, orang kaya, 2. orang yang membagikan zakat , 3. binatang ternak, emas dan perak, hasil perniagaan, hasil perternakan, 4. mensucikan jiwa dari sifat kikir, berakhlak dengan allah, menarik simpati,
,
1.selain fakir,miskin,amil,mualaf,hamba,garim,sabilillah,ibnu sabil
2.orang yang memberi zakat
3.islam,mempunyai kelebihan harta,orang tersebut masih hidup hingga waktu terbenamnya matahari,penghabisan bulan Ramadhan
4.-memberi pertolongan kepada orang yang lemah,agar mereka bisa beribadah kepada allah
-membersihkan diri dari sifat kikir dan ahklak tercela
-sebagai ucapan rasa syukur kepada allah swt atas nikmat yang telah diberikan